Basic Information
Overview

İç piyasada aylık 25-30 ton kadar hurda toplayıp üreticilere satan hurda deposu

Turkey

Scrap Yards

     
About