Basic Information
Overview

Maden sahaları olan şirket, her türlü demiri işleyebilmektedir.

Turkey

Mining Company

     
About